Juf Mobiel Remedial Teaching Den Bosch
altijd in beweging
 
 
 

Marion is al meer dan 20 jaar werkzaam in het onderwijs, voornamelijk als leerkracht basisonderwijs. Daarnaast heeft zij wat uitstapjes naar andere functies gedaan, wat varieerde van een projectgroep sociaal emotionele ontwikkeling naar docent Nederlands in het voortgezet onderwijs.  

Sinds het behalen van haar Master SEN is Marion o.a. werkzaam als remedial teacher op een school voor speciaal onderwijs; Zuiderbos basisonderwijs en college.  

Wat doet Marion als rt-er? Marion biedt remedial teaching aan leerlingen op zowel basisschool als voortgezet onderwijs. Op deskundige manier specialistische hulp en begeleiding. Het kan gaan om behandelen van hardnekkige leerproblemen (zoals mogelijk bij dyslexie of dyscalculie). Ook heeft zij kennis van en zicht op leerlijnen, streefdoelen, methodieken, passende didactiek, interventies op maat en sociaal-emotionele begeleiding.  

Binnen Passend Onderwijs levert remedial teaching een belangrijke bijdrage middels het delen van specialistische kennis en samenwerking met andere professionals rondom de leerling, zoals IB’ers, gedragswetenschappers en niet te vergeten de ouders zelf.   
 
Bij complexe taken zoals het opstellen van ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (voor o.a. dyslexie, dyscalculie, gedrag) kan de rt'er school en ouders ondersteunen. Ook kan de rt’er een bijdrage leveren bij de coaching van leerkrachten en het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel. Binnen de onderwijszorgketen vervult de rt’er een rol op de zorgniveaus: 1, 2, 3 én 5.   

In minder complexe gevallen kan remedial teaching worden ingezet om een leerachterstand in te lopen. Voorkomen van een leerachterstand kan door bijvoorbeeld het aanbieden van preteaching.   
 
Momenteel is er een wachtlijst voor nieuwe aanmeldingen. Wil je meer hierover informatie kun je het beste even bellen of een berichtje sturen. 

 Enkele voorbeelden van methodes waarmee wordt gewerkt in de leerbegeleiding:

Ondersteuning bij rekenproblemen: Bewegend leren met behulp van de methode "Met Sprongen Vooruit". Leerlingen ervaren deze oefeningen en spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen.

Meer informatie:

https://www.metsprongenvooruit.nl/

Ondersteuning bij problemen met lezen en/of spelling: Visueel leren m.b.v. de methode "Taal in Blokjes". Door middel van het leren werken met klinkers, het opdelen van woorden in klankgroepen en het herkennen van vaste voor- en achtervoegsels, verkrijgen de leerlingen inzicht in de structuur van woorden.

Meer informatie:

http://www.taalinblokjes.nl/

Ondersteuning bij het verbeteren van sociale vaardigheden bij kinderen tussen 6 en 10 jaar m.b.v. de speelse en afwisselende methode "Leer samen spelen met Tim en Flapoor".

Meer informatie:

https://www.pearsonacademy.nl/workshop-leer-samen-spelen-met-tim-en-flapoor

Ondersteuning bij het beter leren begrijpen van autisme als andere manier van informatieverwerking. "Brain Blocks" is een methode waarmee op eenvoudige manier beeldend wordt uitgelegd hoe verschillend een brein met autisme werkt in vergelijking met de werking van een brein zonder autisme.

Meer informatie:

http://brainblocks.com/